עצים – רשימה של צמחים שגדלים כעצים – צמח שגדל +2 מ' ובנוסף יש גזע אחד עיקרי, עצים מסוימים יכולים לגדול גם כשיח או מטפס במצב שונה או למטרה אחרת, לכל צורת חיי הצמח

עצים – רשימה של צמחים שגדלים כעצים