צמחים מטפסים – רשימה של צמחים שמטפסים לגובה או זוחלים על הקרקע, יכולים לגדול ככיסוי קרקע או כגדר חייה, יכול להיות: מטפס, מטפס זוחל, לכל צורת חיי הצמח

רשימה של צמחים מטפסים