צמחים חד שנתיים – צמח שגדל עונה או שנה אחת, צמחים אלו יכולים לגדול גם דו-שנתי או רב שנתי במצב שונה או למטרה אחרת, לכל צורת חיי הצמח

רשימה של צמחים חד שנתיים