צמחי מרפא –  רשימה של צמחים המשמשים בתור צמחי מרפא, החלק שמשתמשים בו למרפא יכול להיות: העלים, פרחים, גבעולים, זרעים ועוד, לכל שימושי הצמח

רשימת צמחים שניתן לגדלם בתור צמחי מרפא