צמחים משתרעים – צמחים שגדלים כיסוי קרקע – קטגוריה המספקת רשימה של צמחים אשר משמשים לכיסוי קרקע חלקם יכולים לחיות תחת חופת עצים ואף חלקם כצמחים מטפסים, לכל שימושי הצמח

רשימת צמחים משתרעים – צמחים שגדלים כיסוי קרקע