צמחים ריחניים  –  רשימה של צמחים עם ריח אשר לצמח, לפרח או לפרי יש ריח, הריח יכול להופיע רק בשעות מסויימות, עונות או רק לאחר נגיעה בצמח, לכל שימושי הצמח

צמחים ריחניים  –  רשימה של צמחים עם ריח