ממרחים ורטבים – צמחים אלה יכולים לשמש לממרחים או רטבים, יכול להיות חלק שונה של הצמח המשמש למרווחים או רטבים, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים

ממרחים ורטבים – צמחים אלה יכולים לשמש לממרחים או רטבים