פרי נוי – רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא פרי בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח

פרי נוי – רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא פרי