ירק עלים – או עלי מאכל, צמחים שהעלים הם המשמשים בתור עלי מאכל לרוב טריים, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים

ירק עלים – או עלי מאכל, רשימת צמחים שהעלים הם המשמשים בתור עלי