ממולאים – צמחים אלה יכולים לשמש למזון ממולא בתור החלק שממלאים בתוכו, יכול להיות חלק שונה של הצמח המשמש לממולא או עטוף, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים

ממולאים – צמחים אלה יכולים לשמש למזון ממולא בתור החלק שממלאים בתוכו