מיץ – צמחים אלה יכולים לשמש למיץ או משקה, יכול להיות חלק שונה של הצמח המשמש למיץ, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים

מיץ – צמחים אלה יכולים לשמש למיץ או משקה