ריבה – צמחים אלה יכולים לשמש לריבות, יכול להיות חלק שונה של הצמח המשמש לריבות, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים

ריבה – צמחים אלה יכולים לשמש לריבות