סלט – סלט לא מתוק צמחים אלה יכולים לשמש לסלט, יכול להיות חלק שונה של הצמח המשמש לסלט, לפעמים הצמחים יכולים לשמש לעוד שימושים קולינרים

סלט – רשימה של צמחים אלה יכולים לשמש לסלט