עלים אכילים

עלים אכילים - רשימה של צמחים שהחלק האכיל בצמח הוא העלים, בצמחים אלו יכול להיות יותר מחלק אחד אכיל, לרשימת כל חלק האכיל בצמח