פרח נוי – רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא הפרח, בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח

פרח נוי – רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא הפרח