צמח נוי

צמח נוי - רשימה של צמחים שהצמח בכללותו כל הגורמים יחדיו משמשים לנוי, בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח