עלי נוי – רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא העלה, בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח

עלי נוי – רשימה של צמחים שהחלק נוי בצמח הוא העלה