צמח נוי – רשימה של צמחים שהצמח בכללותו כל הגורמים יחדיו משמשים לנוי, בצמחים אלה עשויים להיות חלקי נוי נוספים, לכל חלק הנוי בצמח

צמח נוי – רשימה של צמחים שהצמח בכללותו כל הגורמים יחדיו משמשים לנוי