אקלים ים תיכוני – רשימה של צמחים של שגדלים באקלים ים תיכוני, צמחים אלו גדלים בצורה מיטבית בארץ בהתאם לתנאים ולא כל צמח שגדל בתנאים אלו מסוגלים לגדול בארץ.

אקלים ים תיכוני – רשימה של צמחים של שגדלים באקלים ים תיכוני